Da-li-je-bolje-izabrati-kurs-za-muškog-ili-ženskog-frizera

Da li je bolje izabrati kurs za muškog ili ženskog frizera?